Observatorio Interescolar – Año 2017

INFORMACIÓN GENERAL:

xxxxxx

xxxxxx

Jurado:

 • Xxxx Xxxx, xxxx
 • Xxxx Xxxx, xxxx
 • Xxxx Xxxx, xxxx

La organización de esta iniciativa correspondió a la Comisión Organizadora compuesta por:

 • Xxxx Xxxx, xxxx
 • Xxxx Xxxx, xxxx
 • Xxxx Xxxx, xxxx
 • Xxxx Xxxx, xxxx

Documentos


 • Cuarto Básico

  • Bases

   • Trabajos

    • Galeria

      Xxxxx

    • Octavo Básico

     • Bases

      • Trabajos

       • Galeria

         Xxxxx

       • Tercer y Cuarto Medio

        • Bases

         • Trabajos

          • Tercero Medio

           • Cuarto Medio

           • Galeria

             Xxxxx